Bestemmingsplan en postzegelplan

U wilt uw plannen realiseren, maar uw wensen passen niet binnen het huidige bestemmingsplan. Een oplossing waarbij Rura Ruimtelijk Advies u van dienst kan zijn, is het opstellen van een zogenaamde partiële herziening van het bestemmingsplan; een zogenaamd postzegelplan.
Hiermee kunt u afwijken van het bestaande bestemmingsplan en creëert u een juridisch kader voor uw wensen.

In dit bestemmingsplan wordt onderbouwd waarom uw initiatief beleidsmatig past op de door u gewenste locatie. Deze onderbouwing wordt vervolgens aangevuld met de omschrijving van de voor het plangebied relevante milieu- en omgevingsaspecten. Het juridisch kader bestaat uit de planregels en de verbeelding.

Rura Ruimtelijk Advies neemt deze specialistische taak op zich en stelt, in samenspraak en overleg met de gemeente, uw bestemmingsplan conform de geldende (digitale) normen op. Ook coördineert Rura Ruimtelijk Advies, indien gewenst, de uitvoering van de benodigde onderzoeken. 

Heeft u interesse in de diensten van Rura Ruimtelijk Advies, neem dan vrijblijvend contact op.