Diensten en Producten

Rura Ruimtelijk Advies put uit jarenlange ervaring bij de gemeentelijke overheid en adviesbureaus binnen het werkgebied van de ruimtelijke ordening en weet zich te bedienen van een uitgebreid netwerk.

Hierdoor kan Rura Ruimtelijk Advies een groot scala aan diensten en producten aanbieden. 
U kunt hierbij denken aan: 

  • Managen en begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingen;
  • Begeleiden van actualisatieopgaven van bestemmingsplannen;
  • Planologische haalbaarheidstoets of principeverzoek voor ruimtelijke ontwikkelingen;
  • Opstellen ruimtelijke onderbouwingen ten behoeve van afwijkingen van het bestemmingsplan (omgevingsvergunning);
  • Wabo-advies;
  • Vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures;
  • Juridisch advies op het gebied van de ruimtelijke ordening;
  • Advisering en begeleiding bij verzoeken om (plan)schadevergoeding;
  • Geven van trainingen en cursussen op het gebied van ruimtelijke ordening en Wabo;
  • Advisering ter plaatse op projectbasis of detachering.


Voor meer informatie over wat Rura Ruimtelijk Advies voor u kan betekenen, kunt u contact opnemen met info@rura-advies.nl.